Startside
Komitéer
Publikasjoner
Økonomisk støtte
Datatipset
Les Meldingsbladet
Lenker
E-POST
Refleksjoner
Kulturminner
Arkivet
Budstikka
Bli medlem!
Abonnement
Lagets historie
Lagets tillitsvalgte
Historielag i Østfold
Årsberetninger
Referater

..Det eneste vi kan sies å eie, er fortiden.
–Evelyn Waugh

Har du forslag til aktiviteter i Østfold Historielag?
Send e-post
 

 

 

«Nettsidene til Østfold Historielag har blitt en stor nyhetsformidler innenfor kulturvern og kulturminnevern.» 
– Svein Norheim, Halden historiske Samlinger, Rød Herregård, 1771 Halden.

«Østfold er så lite at her blir alt lokalhistorie!»
 –Marit Egeberg Krog,  tidligere mangeårig leder av Østfold Historielag

«
Hvis en av historieskrivningens oppgaver er å anskueliggjøre et utsnitt av levd liv, må den prøve å få med seg et så vidt perspektiv som mulig …»
- Joachim Fest, tysk historiker

Historie blir til dag for dag ...
-ukjent

Sist redigert: 15.04.2014  

----

Vi ønsker alle en god påske!
 

 

 

Velkommen til Østfold Historielag! 

«Østfold Historielag vil fremme og vekke interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket, og være lokallagenes eget fylkeslag. Det forutsettes at lokallagene driver sin virksomhet på egne premisser.»
–Lagets formålsparagraf vedtatt på årsmøtet  i Enningdalen 10. april 1983

-----------------------
Lagets vedtekter i pdf-format for nedlasting
-----------------------
Østfold Historielag, som ble stiftet 25. april 1926, har om lag 5300 medlemmer og omfatter  26 lokale historielag  i fylket. Laget utgir tidsskriftene Runar og WiwaR som interesserte kan abonnere på. I tillegg utgis Østfold Historielag meldingsblad som distribueres til medlemmene, fortrinnsvis via e-post eller i trykt versjon.
Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie som utgir tidsskriftet Heimen og sammen med Norsk lokalhistorisk institutt Lokalhistorisk magasin

Du kan bli medlem  gjennom medlemskap i historielaget på hjemstedet ditt eller som direkte medlem . Du er velkommen til å besøke oss i Kasernegt. 47, 1632 Gamle Fredrikstad (Gamlebyen). Kontoret er åpent  mandager fra  kl. 11.00  til kl. 16.00. 
Ring gjerne tlf 69 32 07 60  for avtale. Faks 69 32 07 44.


Send E-post
til Østfold Historielags kontor.  
S
end E-post til web-redaktør.

Trykk på F5-tasten på tastaturet ditt, for å lese de siste oppdateringene!

Lokallag med hjemmesider:

Askim Historielag

Berg, Asak og Rokke Historielag

Borge  og Torsnes Historielag

Eidsberg Historielag

Idd og Enningdalen Historielag

Marker Historielag

Hobøl Historielag

Moss Historielag

Onsøy Historielag

Rakkestad Historielag

Rygge Historielag

Råde historielag

Skjeberg Historielag

Trøgstad Historielag

Tune Historielag

Varteig Historielag

Hva skjer i ditt lag?
Send oss info

_________

 

Interessert i lokalhistorisk litteratur?

Er du interessert i lokal-historisk litteratur fra Østfold?
Les mer

_________


Redaktørens refleksjoner
___

Klikk for å gå til Arkivet

Odd Marthinsen ny leder i DIS-Østfold

Odd Marthinsen er valgt til ny leder i DIS-Østfold, der han tar over etter Anne Marie Sandhaug som har ledet laget i en årrekke. Tre nye styremedlemmer ble også valgt inn på foreningens årsmøte, nemlig Hennig Pytterrud, Askim og Cathrine Apelseth-Aanensen, Moss og Laila Synøve Storli, Moss

Rakkestad historielag
runder 40 år

Rakkestad Historielag kan i år feire 40 års jubileum.  Laget ble stiftet 21.mars 1974 og på dagen 40 år etter, dvs. 21.mars i år, avviklet laget sitt årsmøte med påfølgende jubhileumsmiddag. Dessverre maktet ikke årsmøtet å få valgt ny leder, ifølge lagets hjemmeside.

Mange vil se bilder fra Varteig

Varteig Historielag høster stor suksess med å gi besøkende på lagets hjemmeside del i et rikholdig og stadig voksende bildearkiv. Hittil er vel 700 forskjellige bilder tilgjengelige, dvs de er digitalisert fra lagets meget store samling.

Laget har i mer enn 30 år samlet og tatt vare på bilder som dokumenterer Varteigs lokalhistorie. Nå er tiden kommet for å gjøre flest mulig av dem tilgjengelig for folk flest, basert på entusiastisk innsats av medlemmene i lagets bildegruppe.

---

Medlemmer av lagets bokkomite oppnevnt

Østfold Historielags styre har som medlemmer av lagets bokkomite oppnevnt Ola Jonassen, tidligere mangeårig rektor ved Skjeberg folkehøyskole, og styremed-lemmene Reni Braarud, bibliotekar og Claus E. Granum Jonassen.

Østfold Historielags styre har vedtatt nye statutter for lagets to bokpriser og hevet prisbeløpet til kr. 5000.  I inn-stillingen til lagets styre  som treffer det endelig valg, vil bokkomiteen heretter forholde seg utelukkende til  mottatte forslag.
Les mer

Østfoldinger velger
flesk og duppe

Flesk og duppe er Østfolds signalrett, ifølge den nystiftede organisasjonen Guldkorn SA som skal «samle alle gode krefter i mat- og drikkenæringen.»

Men ikke alle er enige i valget av flesk og duppe, og fremholder f.eks. reker fra Hvaler, hønsefrikassè, kalkun eller fiskesuppe.

På hjemmesiden til Fylkesmannen i Østfold fremgår at matbransjen i Østfold har samlet seg i Guldkorn som skal være en «interesseorganisasjon og organiseres som et non-profit samvirkeselskap hvor eventuelt fremtidig utbytte pløyes tilbake for drifting av selskapet.»

Sammenslutning i Rygge

Rygge Historielag og Rygge Museum har gått sammen i en felles organisasjon med navnet Rygge Museum og Historielag. Historielaget gikk inn for sammenslutning før siste årsskifte, og museet gjorde det samme 30.januar 2014.

Matrikkelen av 1723 er på nett

Matrikkelutkastet av 1723 er nå tilgjengelig, i form av tekst- og regnearkfiler som du kan laste ned.
Det omfatter i alt 24 geo-grafiske områder i Østfold. Matrikkelen omtales som utkast eller forarbeid, ble trukket tilbake og kom aldri i bruk. Like fullt gir det et viktig bidrag til norgeshistorien og gårds- og slektshistorien.

Les mer

Innvandring  fra Sverige 1820-1920

På 1800-tallet og fram tll begynnelsen av 1900-tallet valgte mange svenske innbyggere å søke arbeid i Norge, spesielt til Østfold var tilstrømningen stor.
Mange forlot «fosterlandet» for godt etter å ha funnet bedre levevilkår i Norge. Østfold Historielag registrerte i sin tid denne innvandringen som lenge har vært tilgjengelig via nettet, i Digitalpensjonatet, Digitalarkivet.

I tillegg ble hvert av medlemslagene i Østfold Historielag i 2006 overlevert ett CD-eksemplar av den gjennomførte registreringen

30 år siden Østfold Historielag ble fylkeslag
 I 2013 var det  30 år siden Østfold Historielag ble et samlende lag på fylkes-planet for historielagene i Østfold. Med det ble Østfold Historielag også landets første i sitt slag.

Det var lagets årsmøte i Enningdal i 1983 som enstem-mig endret lagets formåls-paragraf, slik at den fastslår å være «lokallagenes eget fylkeslag.› Det tok sin tid for laget å nå dette standpunktet.  Allerede 30 år tidligere, i 1953, tok fylkeskonservator Lauritz Opstad forgjeves til orde for et Østfold Historielag bygd på de lokale historie-lagene.

Lett dryss av publikasjoner fra lokallagene

Flere av Østfold Historielags lokallag utgir i disse dager flere publikasjoner, som utvilsomt er den rette julegave til lokalhistorisk interesserte.

Idd og Enningdalens Ida er allerede omtalt annet sted på hjemmesidene, nå meldes det at Askim og Eidsberg Historie-lag har utgitt henholdsvis Askheimr og Haakon.

 Fra Rygge Historielag foreligger årets versjon av lagets årbok som bærer navnet Ryggiof

Marker Historielag har tatt utgangspunkt i at det i 2014 er 50 år siden Øymark og Rødenes ble forent under navnet Marker. har tittelen Marker 1964-2014 Ei bygd i utvikling.

 

Kråkerøy Historielag har utgitt lagets første årbok som har tittelen Kråkerøy– ei østnorsk kystbygd.

 Der skriver bl.a.  Rolf E. Christiansen om «Fra bondesamfunn til industri». Harald Thoresen om «Da tyskerne kom til Femdal og Egil Haraldsen om «Detvar en gang en kråkerøygutt»

----

 

Ny årbok fra Idd og Enningdalen

For trettende gang på like mange år utgir Idd og Enningdalen Historielag lagets årbok «Ida - Kulturbygd i grenseland». Årboka fyller flere funksjoner; den bidrar til ta vare på historiene og til å spre kunnskap om dem. Samtidig er boka god PR og en viktig inntektskilde for historielaget lengst sør i Østfold. Årboka har en leser-krets som går langt utover lagets egne medlemmer. I alt trykkes det dobbelt så mange bøker som hva medlems-stokken skulle tilsi.

I årets utgave av Ida kan du lese om krigere og alene-mødre, utvandrere og innvandrere, om elverk og garveri, dåpskjoler og utgravninger - med mye mer. Årboka koster kr 250.
Les mer

Lokalhistoriske bøker
Lokalhistoriske bøker i elektronisk og trykt format tilbyr Fredrik forlag i Fredrik-stad. I denne omgang Kongelige Gamlebyen, 50 Fredrikstad-profiler og Sjørøvere i Hankøsundet.
Les mer på forlagets hjemmeside.

Ny utgave av Spydeberg-Minner

Ny utgave av Spydeberg-Minner foreligger med mye artig lesestoff - tilrettelagt og redigert som vanlig av Kjell Karlsen.

Ny utgave av
Tune-Runer

Tune Historielag har utgitt en ny utgave av lagets medlemsblad Tune-Runer som inneholder mye interessesant lokalhistorisk stoff.  Vi kan  bl.a.  lese om julemat i Østfold, hulveier i Tune og historien om Tore Svendsen, kjent som Tore Kleva og hans liv og virke.

1913–2013:
100 år med stemmerett

I 2013 var det 100 år siden alle norske kvinner (over 25 år) fikk allmenn stemmerett, dvs. rett til å stemme ved stortingsvalg.
Det skjedde etter at rett til å stemme ved kommunale valg ble gitt i 1910. Allmenn stemmerett for kvinner ble i de fleste vestlige land innført i løpet av de to første tiår av 1900-tallet; i New Zealand 1893, i Australia 1902 og i Finland 1906,

Nye utgaver
Østfold Historielags lokalhistoriske tidsskrift WiwaR og Østfold Historielags meldingsblad foreligger i nye utgaver.

Brev til Østfold Historielags direktemedlemmer
Les

 

Stemmerettsjubileet 2013:

Fem profiler
fra Varteig

Les mer

Inga fra Varteig  - nær Norges dronning
Det var så godt som stuvende fullt  hus da Varteig historielag nylig invitere til møte om Inga fra Varteig  og der de fremmøtte fikk  høre at hun kunne blittt Norges dronning, men skjebnen ville det annerledes.
Les mer

Hjemmesidene leses
– også i Brazil

Østfold Historielags hjemmesider leses kloden rundt, det er både sant og visst! 
Forleden mottok  nemlig redaksjonen e-post fra Tomas Kristian som befinner seg i Brazil, nærmere bestemt i byen Guapari.  Byen ligger nordøst for den mer mer kjente Rio de Janeiro.

Tomas Kristian ønsket å tegne abonnement på Runar og WiwaR, og det ordner nok kontoret.

Andre østfoldinger der ute i verden  den vide: la oss høre fra dere!


Fylkets middelalderkirker
 i tekst og foto

Østfolds vakre middelalder-kirker er tittelen på en bok Tore E. Thorkildsen, Hvaler, har forfattet og utgitt. Thorkildsen som også står for fotografiene av  kirkene (16 i alt) betegner  boka som «en reise og guidebok. 

Slektsforskere over grensen

Värmlands Släktforskarförening og Gränsbygdens Släktforskare, Ed, kan kanskje hjelpe deg som  leter etter svenske forfedre.
Førstnevnte finner du på www.varmlandsrotter.se og sistnevnte på www.gslf.se


Om hannøvler og sørpemærrær

Ruth Vatvedt Fjeld foredro om dialekter og dialektforskjeller i Varteig Historielag nylig.
Ruth Vatvedt Fjeld, for øvrig selv aremarking, er professor i leksikografi og målføregransking ved Universitet i Oslo. Som språkekspert ble hun hanket inn til å kåsere om dialekter og dialektforskjeller, med vesentlig fokus på ord og uttrykk fra Varteig.
 
–Tror du at døm prekæ likt både i Skjettve, Varte og Sjebber, så avslørte i alle fall møtet at det også har vært forskjeller. I de flere hundre ord og uttrykk som historielaget så langt har samlet inn, hadde Vatvedt Fjeld funnet en serie ord som hun aldri hadde hørt om før – og som du ikke finner i noen form for ordbøker.
Les mer

Kulturminnene må vernes!

- Østfold er et lite fylke med få gjenværende områder egnet for vindkraftutbygging. Aktuelle områder har kulturminner som må vernes i størst mulig grad, heter det  i Østfold Historielags avgitte høringsutttalelse om regional plan for vindkraft i Østfold.
Les mer

----
Ny utgave av Strandsitteren

Moss Historielag har sendt ut en ny utgave  av lagets medlemsblad Strandsitteren som inneholder mange interessante artikler.  Blant dem  nevner vi På den andre siden av Heidi Morrell Andersen, en velskreven og artig  introduksjon til slektsgranskning.

Apropos navnet Strandsitteren; Wenche Skageberg i Moss Historielag gir oss denne forklaringen: Navnet Strand-sitteren kommer fra de første som etablerte seg i strandkanten og levde av fiske og diverse småjobber. Langs kysten av Østfold var det mange strandsittere, som levde i fattige kår og var nesten nederst på «rangstigen», også etter husmennene.

 

Runar med dobbeltnummer

Østfold Historielags slekthistoriske tidsskrift Runar er utkommet med et solid dobbeltnummer. På lederplass skriver redaksjons-komiteens leder Marit Egeberg Krog at det ble et dobbeltnummer fordi redaksjonen hadde mottatt flere gode og innholdsrike artikler redaksjonen nødig ville dele over to utgaver.

Abonnerer du på Runar får du tidsskriftet fritt tilsendt for kr. 120,- pr. år.


Råde Historielag vil verne
kulturlandskap
Les mer

Praktbok om Østfolds helleristninger


Les mer

Veiledning fra Riksantikvaren

Veiledning i dokumentasjon, skjøtsel,  tilrettelegging og overvåking  av norsk bergkunst.
Les mer

Kulturvernpris til Foreningen for Høytorp fort i Eidsberg

Foreningen for Høytorp fort i Eidsberg er tildelt kulturvernpris av Fortidsminneforeningen avdeling Østfold.
Prisen består av diplom og 3000 kroner, og er gitt for å verdsette kultur-minnearbeidet Foreningen for Høytorp fort utfører på dugnad. I år er det 100 år siden arbeidet med fortet startet. Det stod ferdig seks år senere.

Bli kjent med lokale kulturminner!

Arild Austad, Moss Historielag, har utarbeidet et skole-opplegg, der temaet er «Bli kjent med lokale kulturminner». Opplegget er beregnet for 5.-7.trinn og kan lastes ned komplett som  pdf-fil.

En annen inspirasjonskilde for skolearbeid om kulturminner
 

Ny utgave av
Spydeberg-Minner

Ny utgave av Spydeberg-minner foreligger i disse dager og omfatter som alltid mange interessante artikler. Vi kan bl.a. lese  om Spydeberg apotek, som ifjor rundet 100 år, vinterveien mellom Christiania og Stockholm, militærøvelser i kommunen, Spydebergs første fotograf og  utvandringen til USA og Canada. Spydeberg-Minner er utgitt av Onsdagsklubben, redigert  og tilrettelagt for trykk av Østfold Historielags æresmedlem,  ildsjelen Kjell  Karlsen.

Millionbevilgning til Halden-kanalen fra Riksantikvaren

Halden-kanalen er gitt et tilskudd på vel 2.8 millioner kroner av Riksantikvaren. Tildelingen er en del av Riksantikvarens i tilskudd til teknisk-industrielle-kulturminner.

–Vi ønsker å ivareta et utvalg industrielle anlegg for kommende generasjoner og gjennom dette gi publikum muligheten til å oppleve vår stolte industriarv, sier riksantikvar Jørn Holme.
Les mer

Halden sykehus fredet

Halden sykehus og utenomhus-område er fredet av Riks-antikvaren.  Formålet er å bevare Halden sykehus som eksempel på et typisk lokalsykehus fra de første tiårene etter krigen, men også som et byggverk med store arkitek-toniske kvaliteter.
Fredningen skal sikre anleggets opprinnelige utforming, inkludert sammenhengen med utomhus-område, materialbruk og detaljering.
Les mer

Sarpsborg 1000 år
 i 2016

Sarpsborg kan feire 1000 års jubileum i 2016, og forberedelsen er i full gang.

Den offisielle jubileumsdagen er lagt til 29.juli, og den dagen blir det stor folkefest i Hafslund-parken. Den  ligger midt i den historiske delen av det som har utviklet seg til dagens Sarpsborg.
Les mer om Sarpsborgs historie

Begbymannen: stor sak

Arkeologene har lenge fundert på betydningen av helleristningene som det finnes så mange av i fylket vårt.

En av ristningene, kjent som Begbymannen, er utstyrt med en stooor penis. Nå forteller arkeo-logen David Vogt at den var ment for å skremme, og han viser til historiske kilder som beskriver dette.

Les mer og les mer

 

Smaalensgåsa
en kulturskatt

Smaalensgåsa eller Østfoldgåsa er en kulturskatt, skriver Ragnar Dahl i siste utgave av «Åbygge», som Borge og Torsnes Historielag utgir.
Gåsa var på nippet til å dø ut på 1960-tallet, mens ble berget for fremtiden.
Dahl er en av de få som sørget for at Smaalensgåsa er liv laga gjennom eget oppdrett.

Folkemusikk i Østfold


Bilde: Østfold fylkes billedarkiv

Østfold musikkråd slår et slag for fylkets folkemusikk og tradisjonsmusikk og har i den forbindelse opprettet en interessant og innholdsrik hjemmeside. Der kan du både lese om og høre folkemusikk.
Les mer

 

Vikingliv på Jeløya i Moss

Blant dem som er interessert i historie er noen  særlig er opptatt av vikingtiden, f.eks.  Starfa-viking-gruppe som holder til på Røed gaard på Jeløya i Moss. Her kan du se en video Aage Olsen har laget om gruppens aktivitet.

Videoglimt fra  Landslaget
 for lokalhistories
landsmøte 2011

Se YouTube

Slektforskerhjelp i Eidsberg

Eidsberg Historielags slektsgruppe er rede til å hjelpe alle som vil starte med slektsforsking. Gruppa møtes første torsdag i hver måned (ikke juli) på Folkenborgmuseum.

Les mer

Smaalensbanen - blodslit for flere tusen anleggsarbeidere

Hobøl Historielag har på lagets hjemmesider publisert tekst og bilder om da Smaalensbanen [Østfoldbanen] ble til.

Les mer

Referat fra
Slektsgranskning i grenseland

Les mer
Les mer

14. april - hva var det
 med den dagen
?

14. april – ja, hva var det med den dagen? Jo, det er det sommerdag, en av de største merkedagene fra gammelt av. Sommerdagen ble sommerhalvåret for alvor innledet. Sommerdagen var en førkristen fest som markerte slutten på vinteren. Sommerdagen var også første merkedag på sommersida av primstaven. Opprinnelig ble den regnet som helligdag, og mange skikker var forbundet med dagen i eldre tid.

Kulturminner gir muligheter
«Kulturminner er langt mer enn det som omfattes av klare verne-bestemmelser. Mange eldre bygninger og anlegg fra nær fortid er resultater av solid håndverks-kunnskap og et godt grep om lokalt formspråk. Her ligger det mange muligheter i forhold til å utvikle steders egenart og slik gi steder individualitet og karakter»

- Innlegg i Nationen
av Arne Holm og Grete Swensen

 

Onsdagsklubben i Spydeberg
frykter ikke tallet 13

Tallet 13 er av mange  betraktet som ulykkestall, men det stemmer ikke for Onsdagsklubben i Spydeberg.
Derfra kommer nemlig det trettende heftet i rekken av Spydeberg-minner. Der kan vi stifte bekjentskap med  artige og interessante - minner.
Det gjelder hvem som holdt til hvor i Spydeberg sentrum før i tida, Sagbakkensaga, at ridekunsten ikke er medfødt, Instrux (Sic!) for Sundhetskommisjonens Medlemmer i Spydeberg Præstegjeld –  antagen 25de Juli 1862, fartskontroll med rabatt, om Witteberg bro omtalt som en sørgelig historie og mer til.

Rett fra trykkeriet foreligger også en samlet trykt utgave av de foregående 12 utgavene av Spydeberg-minner.

Først var det 3, så ble det 2, så var det 1 og så ble det 3 igjen!

Like etter krigen og inn på 50-tallet ble det arrangert dansefester på Lystad ved Lyseren i Spydeberg.

 Det var stor tilstrømning fra nære og fjerne strøk, og lovens voktere var på plass. I samleutgaven av Spydeberg-minner forteller tidligere lensmann Oddvar Strøm om følgende tildragelse:
Les mer
---

Aage Olsen – ivrig
metallsøker med
 mange fine funn

Aage Olsen, aktivt medlem av både lokallaget og fylkeslaget, har vært både her og der med sin metallsøker og funnet mangt og mye "under torva". I tillegg til egen hjemmeside har han også en blogg der du kan se hva han har funnet. Der kan du også lese hvilke tanker han gjør seg om dette å ta vare på det som fortsatt finnes av kulturskatter i det øvre jordlaget på de fleste jorder.

Jeg fant, jeg fant - Kringla!

Bildet: Ragnar Karlsson f 1903 från Allemarken körde kant- och gatsten från Allemarken för sin
far Karl Nilsson. Stenen kördes till Berby där den lastades på pråm, båten låg på djupare vatten i Krokstrand. Varje dag kostade en krona i vägskatt i Norge. Längst fram på flaket Hans i Allemarken och Hans i Blåarna. F ö är det elever från husmoderskolan i Berby som åkte till gränsen för att plocka bär. (Bilde og tekst: www.kringla.nu)

Nettstedet Kringla byr på mangt og mye innen emnet kulturminner, kanskje spesielt for grenseboere. Det er en søketjeneste som drives av det svenske Riksantikvarieämbetet og som i hovedsak baserer seg på K-samsök. Vi leser at sistnevnte inneholder«bilder, arkeologiska, etnologiska och kyrkliga föremål, fornlämningar, byggnader, och ekofakter (naturalier). Dessutom finns information om historiska platser, till exempel Birkas (Björkö) undersökta, vikingatida gravar m m.»
Les mer

Primstaven - evig kalender

Kjenner du til primstaven - denne trepinnen med masse rare tegn? Det var den evigvarende kalenderen som var i bruk i flere hundre år i Norge.

Les mer og enda mer

Samler bygdas slektshistorie

Med et halvt dusin pensjonister pluss en fast ansatt går det unna i «Underhuset» i Rakkestad.
Les mer

De kjempet i den
amerikanske borgerkrigen

De reiste fra fattigdom eller søkte lykken i Amerika, men møtte kuler og krutt og endte i en kald grav ...
Les mer

Kavaleristen:
«...Kjærlighed er gåen ud 
af mine tanker ...»

De giftet seg i Rødenes kirke en vårdag i 1884, men tre uker senere reiste han til Amerika og kom aldri tilbake.
Les mer

Støtt laget ditt med

 Norsk Tippings registrerte spillere kan bestemme at en såkalt grasrotandel, dvs. inntil fem prosent av spillebeløpet, skal gå til utvalgte lag og foreninger. Fire av Østfold Historielags medlemslag har hittil registrert seg som grasrotmottakere: Eidsberg Historielag, Idd og Enningdalen Historielag, Moss Historielag og Skiptvet Historielag.
Les mer


Marker  først i indre Østfold med kulturminneplan
Les mer

----------


Det hendte ved Prestebakke
Les mer

Industri - og håndverkshistorie: 
Møbler fra Mysen 
i mer enn 100 år

Les mer  

Rapport fra møte om digitalisering av 
kulturminner i Østfold

Les mer


Om husmannsplasser 
og mer til

Det er frodige tider innen den lokalhistoriske litteraturen, og det siste tilskudd er «Husmannsplasser i Spydeberg herred» forfattet og utgitt på eget forlag av Kjell D. Karlsen,  kjent av mange innen Østfold Historielag som redaktør av lagets meldingsblad.
Les mer


Se det som var!

I lokalhistorisk sammenheng utgjør prospektkortene en særs viktig og interessant del. Flere av våre medlemmer er ivrige samlere med egne nettsteder. Vi setter deg sporet.
 

 

Bok for leseglade

Les mer


***
website counter ***

 

 

                       Finn fort det du leter etter!  

_______________________________________________________________

Moss Historielags medlemsblad viet hendelsene i 1814

Moss Historielag har viet siste utgave av lagets medlemsblad «Strandsitteren» til grunnlovsjubileet, dvs. bladet er spekket av meget interessante artikler og illustrasjoner.

– Men hvem har hørt om Moss i 1814? Byen spilte en hovedrolle i sluttfasen. Men Moss glemmes ofte i viraken rundt 17.mai og Eidsvoll. Nettopp derfor er dette nummeret viet det som skjedde i 1814. Historien om det som skjedde i Moss og i resten av Østfold er ganske ukjent for folk flest, fremholder redaktøren, Ole Peder Kjeldstadli, med referanse til Åsmund Svendsen, en av medlemsbladets mange artikkelforfattere.

«Strandsitteren» trykkes som medlemsblad i et beskjedent opplag, så den som vil sikre seg et eksemplar bør være raskt ute. Moss Historielag skal ha all ære av sitt medlemsblad, især den foreliggende utgave.

_______________________________________________________________

Veien mot Mossekonvensjonen – bakgrunn, drøm og realiteter

Hobøl Historielag invitererer til møte tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00, ungdomsskolen på Knapstad, kantina, med historiker Åsmund Svendsen,Moss, som kåserer om «Veien mot Mossekonvensjonen – bakgrunn, drøm og realiteter.»

Svendsen som har historie hovedfag fra Universitetet i Oslo, har skrevet 4. bind av «Østfolds historie» og i 2013 ga han ut biografien om Halvdan Koht. Han kan mye om 1814 og Østfold og har både skrevet og holdt foredrag om temaet. Han står også bak innholdet i Publikasjonen “Veien mot Mossekonvensjonen” som noe av Østfolds bidrag til grunnlovsjubileet.

_______________________________________________________________

Valgkomiteen oppfordrer:
Foreslå kandidater til lagets tillitsverv!

Østfold Historielags valgkomite oppfordrer lagets direktemedlemmer og de tilsluttede lags medlemmer foreslå kandidater til tillitsverv som årsmøtet i henhold til vedtektene skal ta stilling til. Valgkomiteen har sendt tilsvarende oppfordring til lederne i lokallagene.

Valgkomiteens medlemmer er
Harald Thoresen. leder,  tlf  977 63 123
Marit Egeberg Krog, 932 38 990
Svein Barfelt. tlf  901 63 260

Tillitsvalgte på valg 2014

Les valgkomiteens brev til lokallagenes ledere

 

_______________________________________________________________

 

Oskar A. Sælid fra Varteig  – magasinkomfyrens far

 

Oskar A. Sælid var først og fremst kjøpmann, men han var også en kar som stadig var på søk etter nye – og praktiske – løsninger i hverdagen.
Han er magasinkomfyrens far, han utviklet en helt ny type klesrulle og han tok like godt seieren i en oppfinnerkonkurranse som fellesfløtingen utlyste. Det sies at han var en hyppig gjest ved Patentkontoret i Oslo.
Primært vil nok imidlertid Oskar A. Sælid bli husket som handelsmann. Sælidgården ved Sarpsborg torg er et begrep som lever godt i folks minne fortsatt, selv om det er et halvt århundre siden området ble sanert til fordel for Forumgården.
Forretningen ved torget drev Sælid fram til han overlot driften til sønnen Asvald, et par år før han døde i 1930.

Les mer om Sælids fascinerende liv og virke

_______________________________________________________________

Stor slektforskermesse forestår i Karlstad

 

Flere tusen slektforskere ventes til Karlstad  sist i august, der Värmlands släktförskarförening vil arrangere en tre dager lang slektforskermesse. Tema  er oppgitt til «Migration – dåtid, nutid och framtid».

Les mer

 

_______________________________________________________________

 

Landslagets kontor

Landslaget for lokalhistories styre har vedtatt at lagets sekretariat skal flyttes til Oslo fra Trondheim, så snart som råd er. Vedtaket ble gjort i styrets siste styremøte og med knapt flertall, dvs fire mot tre stemmer. Det er meningen at landslagets sekretariat skal leie kontorplass i Kulturvernets hus.
Oppdatering: Landslagets styre har enstemmig vedtatt å oppheve vedtaket.

_______________________________________________________________

 

Johannes Sivesind tegnet Østfold Historielags logo

Østfold Historielags logo ble i sin tid tegnet av Johannes Sivesind som i mange år var fylkeskonservator i Østfold og bestyrer ved Borgarsyssel museum. Sivesind som døde i 2001 var en mege aktiv støttespiller for Østfold Historielag, og i kraft av sine brede kunnskaper og interesser var det nær sagt naturlig at nettopp Sivesund tegnet lagets logo.

Lagets kontorsekretær har kontaktet en lang rekke medlemmer og tidligere tillitsvalgte, for å finne ut hvem som tegnet logoen, og fant etterhvert fram til opphavsmannen - Johannes Sivesind.

 _______________________________________________________________

Østfold Historielags årsmøte 2014 legges til Moss

Østfold Historielags årsmøte 2014 vil bli lagt til Moss 26.april etter at Moss Historielag har påtatt seg å være vertskap. Leder i Moss Historielag, Arild Johnsen, opplyser at møtet vil finne sted i det såkalte Verketområdet, som var i nasjonens fokus i 1814, altså' for 200 år siden.

I forbindelse med årsmøtet vil det bli redegjort for byens jubileumsfeiring, utviklingsplanene for Verketområdet og Konvensjonsgården og jubileumssatningen til Moss by- og industrimuseum.Selve møtet vil bli avviklet i auditoriet og kantinen i det tidligere indstriområdet
Bildet: Konvensjonsgården med tilliggende bebyggelse.

Mossekonvensjonen var en avtale som ble sluttet 14. august 1814 mellom Karl Johan (kronprins og representant for den gamle, syke, svenske kong Karl 13) og den norske regjering. Ved Mossekonvensjonen godkjente Norge unionen med Sverige.

Konvensjonen gjorde slutt på krigen som hadde begynt da svenske tropper den 26. juli gikk til angrep på Norge. Hensikten var å drive gjennom bestemmelsene i Kieltraktaten som var inngått i januar samme år mellom den dansk-norske kong Frederik 6 og Karl Johan. Kieltraktaten la opp til den svensk-norske union ved at Frederik 6 frasa seg den norske krone til fordel for den svenske konge, ifølge Store norske leksikon.

 

Østfold Historielag flytter kontoret til Rakkestad

Østfold Historielag styre har besluttet å flytte lagets kontor til Historica opplevelsessenter  i Rakkestad, og flyttingen forutsettes å være gjennomført før 1. mai. I tillegg til et lyst og trivelig kontor får laget også lett tilgang til nær- og fjernlager, og anledning til etter avtale å leie tilstøtende prima lokaler for avvikling av arrange-menter av varierende størrelse.

Leieavtalen, som ble undertegnet forleden, innebærer at laget blir en del av det rike lokalhistoriske miljøet på stedet. I tillegg til naboskap med Rakkestad Historielag, rommer den tidligere skolebygningen (Ytterskogen skole) flere lokalhistoriske museer. Alt i alt driftes stedet av seks foreninger, organisert som et samvirkelag.

Helt siden starten i 1926 har Østfold Historielag administrativt holdt til i ytre Østfold, og siden 2004 delt kontor med Østfold fylkesavdeling av Fortidsminneforeningen i Kasernegata 47, Gamle Fredrikstad. Den nye og fremtidige plasseringen av lagets kontor innebærer at brorparten av besøkende  får kortere reisevei. Historica ligger nemlig temmelig nøyaktig i fylkets geografiske midtpunkt.

Se kart

 _______________________________________________________________

Østfold Historielags bokpriser

Østfold Historielags styre har vedtatt nye statutter for lagets to årlige bokpriser.  I innstillingen til lagets styre  som treffer det endelig valg, vil bokkomiteen heretter forholde seg utelukkende til  mottatte forslag.
Les mer

____________________________________________________________

 

Mer om Østfold Historielags kulturminneregistrering

Østfold Historielags kulturminneregistering dekkes bredt på lagets hjemmesider. I tillegg har vi opprettet et eksternt nettsted som i sin helhet er viet kulturminner.
Les me

____________________________________________________________

Riksforsamlingen på Eidsvoll,
 utsendinger, etterkommere og
Grunnloven

Les mer

_______________________________________________________________

Innsamling av livshistorier – inspirasjonsseminar

Prosjektet «Mange stemmer fra levde liv – innsamling av livshistorier fra hele Norge» har vært i sving en tid, men vil fortsette til langt ut i 2014. Mange har levert inn skrevne minner, men for å få flere med arrangeres  inspirasjonsseminar i Nasjonalbiblioteket i Oslo 7. november 2013. Bli med og skriv din livshistorie – den er unik!
Les mer

_______________________________________________________________

 

Åbygge – lokalhistorisk årshefte  til lutter glede

Atter foreligger Borge og Torsnes Historielags årshefte Åbygge, og det utvilsomt til stor glede for både tidligere  og nye lesere. Det er overraskende hvor mye redaksjons-komiteen har klart å få plass til på rundt 100 sider.
Slik Åbygge foreligger, nr 34 i rekken, er heftet ikke bare en litterær, men også  en estetisk opplevelse, der tekst og illustrasjoner frydefullt er tilpasset såvel format som papir. Det valgte format A-5 er ikke det enkleste å hanskes med, det kan fort bli trangt om plassen på den enkelte side. Men i foreliggende tilfelle er oppgaven løst med bravur.
Innholdsmessig byr heftet på den ene interessante lokalhistoriske go`biten etter den andre. Vi kan lese om Martha Fredrikke Johannessen, stortingskvinnen fra Torsnes, freske fraspark i nordre Borge,den legendariske gitaristen fra Sundløkka - Robert Uno Normann, betydningen av lokale navn som Skjærvika - Skivika og om svensker til besvær? Likedan om Bertel Lunde, vestlendingen som egentlig ikke ville til Østfold, men som ble bofast i Torsnes i 31 år som lærer og kirkesanger og sist, men ikke minst en svært interessant og godt illustrert artikkel om tegning som historisk dokumentasjon.
Åbygge utdeles gratis til lagets medlemmer, sannelig god valuta for medlemskontingenten!

Stor suksess for jubileumsbok

Marker Historielag har høstet stor suksess med boka som laget har utgitt i forbindelse med at det er 50 år siden Øymark og Rødenes ble slått sammen til Marker kommune.

Førsteopplaget av boka som har fått navnet Marker 1964- 2014 med undertittelen Ei bygd i utvikling er allerede solgt i hopetall, og det lar seg forstå, for den gir et meget bredt og interessant inntrykk av utviklingen i kommunen. I tillegg er boka stappende full av bilder fra det som var fram tll våre dager. Sammen med teksten utgjør illustrasjonene en verdifull dokumentasjon av utviklingen i de to kommunene som ble slått sammen – et resultat av Scheikomiteens gjennomgang av landets kommune-struktur.

I boka leser vi at tvangsekteskapet skapte [blandede] følelser i befolkningen, men i dag er det få eller ingen som ytrer misnøye. På den annen side fremholder ordføreren, Kjersti Nythe Nilsen, at «når noen spør hvor vi kommer fra, så svarer vi gjerne at vi er fra Øymark, Ørje eller Rødenes i Marker.» Det forholder seg med andre ord som det gamle ordet tilsier: gammel kjærlighet ruster ikke.

I tillegg til den lokale interessen for jubileumsboka, er det er god grunn til å tro den at vil være ettertraktet også blant dem som i årenes løp har flyttet til andre kanter landet og som gjerne nynner på minnenes melodi.

Østfold Historielags lokalhistoriske tidsskrift WiwaR,
den perfekte  gave til slekt, venner  – og deg selv!

2013 er et jubileumsår for kvinners likeverd, hundre år etter at alle fikk stemmerett. Dette preger WiwaRs julenummer, som på omslaget har et maleri av Charlotte Wankel - en av Østfolds kvinnelige pionerer i moderne malerkunst.

 Vi blir dessuten kjent med Hvaler Arbeiderpartis kvinneforening, med Rikka og Sara, som har fått veier oppkalt etter seg på Torp i Borge, og med Gina Holmen, som rømte fra tjenesteplassen på grunn matstellet. Men Wiwar byr også på mer: En kriminalhistorie fra Trøgstad på 1860-tallet, dykk i Moss Jernverks arkiver, samt en presentasjon av Østfold-maleriene i Louvre, prospekter av Fredrikshald, Sarpsfossen og Moss malt av Peder Balke for kong Louis-Philippe.

Østfold Historielags tidsskrift WiwaR har fått nytt design. Vi synes også det nye formatet har blitt lekkert og anbefaler alle medlemmer å abonnere! Abonnementet koster 120 kr pr år.

Ja, jeg vil bestille!

---

Avholdssaken stod sterkt i Østfold, DNT hadde 19 lokallag

Omkring 1900-tallet stod avholdssaken sterkt i Østfold; Fredrikstad Avholdslag ble stiftet allerede i 1871, og i årene etter ble det ene laget etter det andre opprettet rundt om i fylket. En oversikt som historikeren Gunnar Egil Kristiansen har utarbeidet viser at   følgende lokallag var tilsluttet Det Norske Totalavholdsselskap (DNT)

Fredrikstad Avholdslag stiftet 24. april 1871 (Eget hus i Brogt. 12)
Moss Totalavholdslag stiftet 27. februar 1879
Glemmen Avholdslag stiftet 5. februar 1881 (Eget hus)
Sarpsborg Avholdslag stiftet 30. mars 1886 (Eget hus: "Fram")
Halden Avholdslag stiftet 26. oktober 1886
Askim Avholdslag stifte 19. april 1887
Tistedalens Avholdslag stiftet 23. februar 1888 (Eget hus)
Øvre Tune Avholdslag stiftet 19. august 1888 (Eget hus: "Fjellheim")
Selbak Avholdslag stiftet 24. april 1888 (Eget hus - assurert for 11.300 kroner)
Lisleby Avholdslag stiftet 24. mai 1891 (Eget hus - kosta 1.250 kroner).
Mysen Avholdslag stiftet 9. februar 1896 (Eget hus fra 1903).
Sanderød Avholdslag stiftet 12. mars 1896 (Eget barnelag, ungdomslag og kvinnelag)
Ullerød Avholdslag stiftet 27. november 1898 (Eget hus)
Varteig Avholdslag stiftet 25. mai 1902 (Medlemsmøter i heimene)
Torp Avholdslag stiftet 15. januar 1905 (Eget hus)
Råde Avholdslag stiftet 31. januar 1907 (Fane i 1910) Artikkel i Røtter 2011
Skiptvedt Avholdslag stiftet 14. mai 1887
Brekke Avholdslag stiftet 1. mai 1915
Enningdalens Avholdslag stiftet 11. februar 1934

Hovedorganisasjonen feiret 150 års jubileum i 2009, og lever etter det vi forstår i beste velgående, men toppåret i oppslutning var allerede i 1913 med 139500 medlemmer, 1433 lokallag og 29 amtslag, ifølge Lokalhistoriewiki.no. I dag har DNT ingen lokallag i Østfold, men enkeltmedlemmer finnes sikkert.

Den andre avholdsorganisasjonen i Norge, IOGT, har derimot følgende lokallag i Østfold: Askims fremtid, Halden, Hauges fremtid, IOGT Moss og omegn, Ledestjernen, Sarpsfoss og Virkelyst.

Har du  informasjon om fordums DNT-lag i Østfold, kanskje en gammel protokoll liggende på loftet, avisutklipp, bilder etc.? La høre fra deg!

 

Muntre minner, såre stunder

Vår evne til å memorere, huske tilbake til det som var, er et mysterium vi stadig kan undres over. Mye havner i glemselens bok, andre tildragelser fester seg for all tid.

Skribenten og eks-skolemannen Jon Thoresen fra Fredrikstad har dokumentert at han husker — kan hende bedre enn de fleste. Nå har han atter samlet og gjør oss delaktig i, en rik minneflora i boka «Bilder i bakspeilet». Den utgjør et solid bidrag til den muntlige og den personlige lokalhistorien.
Les mer

----

Varteig Historielag får kulturpris

Varteig Historielag er av Sarpsborg kommune tildelt årets kulturpris for lagets arbeid med å bevare bygdekulturen, og lagets deltakelse i lokalsamfunnet.

– Det er helt overveldende. Vi hadde ikke engang forestilt oss at vi skulle få en slik pris. Det er virkelig en stor ære, sier leder Kari Synnøve Lunde i Varteig Historielag.

Juryen, som har bestått av en representativ utvalgt gruppe med kulturmedarbeidere, har kommet fram til at historielaget er den fortjente vinneren av årets pris.

– Varteig historielags omfattende innsats genererer bevissthet om og ivaretakelse av bygdas historie, noe som er viktig for at folk skal føle stolthet og tilhørighet, heter det i juryens begrunnelse, ifølge Sarpsborg Arbeiderblad.

 

Østfold Historielags høstvandring 2013

Det ble en interessant opplevelse for de mange som søndag 15. september la veien om Jørnehaugen i Marker, der Marker Historielag inviterte til kulturminnedag på gammel tatergrunn. Bak arrangementet  stod foruten Marker Historielag, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening og Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger og etter invitasjon hadde Østfold Historielag lagt årets høstvandring dit.

I arrangementet på Jørnehaugen som også kalles for Fantebyen ble  fokus satt på to sider av romanifolkets/taternes liv - den håndverksmessige produksjonen og musikken.

Det ble vist blikkenslageri, hekling, lodding/reparasjon av kjeler, knivmakeri, trådarbeider m.m. I tillegg fikk de som møtte fram høre om taternes musikktradisjoner og vakker, stemningsfull sang av ekteparet Monika og Lennart Karlsen som hadde kommet ens ærend fra Skien.

Og i den vesle stua på plassen, der den siste bofaste, han Edvart holdt til, serverte Anna Gustavsen smakprøver på «tatermat» , dvs. fleskepannekake eller «kølbulle» som hun sa – tilberedt i steikepanne over åpen ovnsild.

Det var leder i Østfold Historielags kulturminnekomite og leder av Marker Historielag, Marit Egeberg Krog, som ønsket velkommen, mens Røy Heyerdahl, prosjektansvarlig for Østfold Historielags kulturminneprosjekt, orienterte om Jørnehaugen og de andre plassene langs etter Moveien.

Til stede var også Holger Gustavsen, leder i Taternes Landsforening og Bjørn Godin Nikolaysen, Landsorganisasjonen for romanifolket.

Med dette arrangementet er Marker Historielag  av Norges Kulturvernforbund profilert som èn av de 20 norske arrangører på portalen  for de europeisk kulturminnedagene.


Klikk på bildene for stor versjon! Fra venstre: Var det trangt om plassen på Jørnehaugen, var det dessto større hjerterom, Marit Egeberg Krog ønsker velkommen, ekteparet Monika og Lennart Karlsen trollbandt med vakker sang, Roy Heyerdahl orienterte om boplassene langs Moveien og et utsnitt av de mange frammøtte. (Foto: Thorbjørn Koch)

Se kart
Se plakat
Se Taternes Landsforenings hjemmeside
Les mer om taterne/romanifolket/de reisende


Inga har lagt på seg

Aldri har Varteig Historielags årsskrift Inga hatt flere sider og aldri har det vært flere lokalhistoriske artikler i én utgave enn den som i disse dager er kommet rykende fersk fra trykkeriet. I 2010 ble sidetallet i Inga økt fra 76 til 84. I år har heftet hele 96 sider!
Det er en tradisjon at Varteig Historielags årstidsskrift kommer ut til bygdedagen, og hefte nummer 29 er i så måte intet unntak.
Det er stor spennvidde i artiklene som presenteres i Inga 2013. Vi nevner eksempelvis at det vies oppmerksomhet til tre jubileer – Hasle Trafo 50 år, Ise Sportsklubb 90 år og allmenn stemmerett 100 år.
Ellers forteller Ragnhild Larsen-Småberg fra et innholdsrikt liv, redaksjonen har gått i domsarkivene for å finne ut hvorfor Marie Pedersdatter og Erik Paulsen i 1851 fikk henholdsvis sju og tretten års tukthus, og du kan lese om Arne Olsen Tangen som emigrerte til Amerika i 1894.
I heftet kan du også lese om 100 år gamle båredekorasjoner som ligger i solide kransekasser iVarteig kirke, om kirketjenerens reglement på 1860-tallet, isskjæring på Glomma, Magne Furuholmen med besteforeldre fra Varteig, og hva lokalavisene fra 1913 inneholdt.
 Heftet er prissatt til 100 kroner og kan bestilles fra laget.

----p

Reni Braarud hedret med Wilsemedaljen

Reni Braarud, styreleder i stiftelsen Haldenvassdragets kanalmuseum, Ørje, og styremedlem i Østfold Historielag, er tildelt Wilse-medaljen. Hun er den tredje av lagets medlemmer som vises denne ære, idet Svein Skahjem ble tildelt medaljen i 2012 og Marit Egeberg Krog i 2011.

Wilsemedaljen utdeles til personer i eller utenfor Østfold fylke som på en idealistiskmåte har arbeidetfor vernet av den lokale kulturarv og fremmet interessen for denne, har drevetforskning innen Østfolds kulturhistorie, eller ydet det lokale kulturhistoriske arbeid særlig avgjørende støtte.

Wilsemedaljen ble innstiftet i 1953 av Borgarsyssel museum til minne om Østfolds første betydelige kulturforsker, sogneprest J. N. Wilse til Spydeberg og Eidsberg.
 

Bred omtale av østfoldmarkeringen av stemmerettsjubileet i Lokalhistorisk magasin

Markeringen i Østfold av årets hundreårsjubileum for norske kvinners stemmerett er viet bred og omfattende omtale i siste utgave av Lokalhistorisk magasin som Landsforeningen for lokalhistorie utgir.

Artikkelen er rikt illustrert, gir god innsikt i det brede lokale engasjement i junileumsmarkeringen, og den er forfattet av redaksjons- og landsstyremedlem Marit Egeberg Krog, som i mange år ledet Østfold Historielag.

Østfold Historielag er for øvrig en aktiv deltaker i markeringen, gjennom en tema-utgivelse av  lagets lokalhistoriske tidsskrift WiwaR.

Østfold Historielags lokalhistoriske tidsskrift
skiftet ham etter 40 år

Østfold Historielags lokalhistoriske tidsskrift WiwaR har fått nytt utseende, etter 40 år i samme format og tilnærmet samme oppsett.  Første utgave i 2013 forelå 8.mars, altså på den internasjonale kvinnedagen og har i tekst og bilder stemmerettsjubileet som tema. Her kan du lese noe av innholdet.

 
 

WiwaR utkommer to ganger årlig og koster kr 120,- i abonnement som kan bestilles her

._________________________________________________________________.

Bli med på registreringsdugnad!

Kilderegistreringskomiteen i Østfold historielag inviterer til registreringsdugnad av folketellingene (FT) for Østfold i året 1891. Kilderegistreringskomiteen har tatt kontakt med Riksarkivet, som ser veldig positivt på prosjektet, og de vil være behjelpelige med å legge forholdene til rette for arbeidet. Det har oppstått noen datatekniske problemer underveis, men problemer er som kjent til for å løses.
Les mer

_________________________________________________________________

Redaksjonene i Østfold Historielags tidsskrifter Runar og WiwaR ønsker seg flere redaksjonelle bidrag. Det kan være artikler, reportasjer, notiser og fotografier, ja, nær sagt all alt som er verdt i trykke, foruten tips og ideer til redaksjonene.

Runar er lagets slekthistoriske tidsskrift,rimeligvis med fokus på slekter og slekters gang i Østold, mens WiwaR med stor spennvidde legger vekt på å presentere lokalhistoriske go’biter fra Østfold. Begge utkommer normalt med to utgaver i året og distribueres i løssalg og i abonnement.

Høres dette interessant ut? I tilfelle ta kontakt!

._________________________________________________________________.

 

Seminar om hvordan grunnlovsjubileet i 2014 kan feires i Østfold

les mer

Riksantikvarens Kulturminnesøk hedres med IT-pris

Riksantikvarens nettløsning Kulturminnesøk er belønnet med en internasjonal IT-pris.
Nettsiden Kulturminnesøk er laget slik at brukerne kan søke etter alle former for kulturminner via et digitalt norgeskart. Løsningen oppfordrer brukerne til å dele egne tekster og dele og kommentere innhold via sosiale medier.
I alt 5640 kulturminner fra Østfold er stedfestet i Kulturminnesøk som er den første samlede oversikten over kulturminner i Norge.

Museal godbit

Et museum rommer så mangt f.eks. et av verdens kompliserte ur - laget i moderne tid. Uret er å finne i Borgarsyssel museum i Sarpsborg, og mesteren som slett ikke var urmaker hadde sitt virke i Moss, nærmere bestemt ved Jeløy radio på Jeløya.

Les mer

Østfold første kulturminneplan vedtatt
Fylkesutvalget i Østfold hart sluttet seg til forslaget til kulturminneplan for fylket. Den er den første i sitt slag for Østfold. Den skal
 

  • Klargjøre mål og strategier for kulturminnevernet i Østfold
  • Bidra til formidling av og bevisstgjøring om Østfolds kulturminneverdier
  • Omfatte forvaltning og bevaringstiltak, samt skjøtsel og tilrettelegging
  • Kunne benyttes som styringsverktøy
  • Være grunnlag for tildeling av ressurser til kulturminnevernet.

Les mer

 

Bli med på en reise i tiden!

Vil du være med på en reise i tiden? Langt tilbake – til jernalderen, eller har du lyst til å se hvordan folk hadde det i steinalderen eller vikingtida? I så fall kan du være med mens du sitter ved PC-en og oppleve hvordan forskerne mener at våre forgjengere hadde det.
Les mer

 

Fint å ha etternavn fra husmannsplasser

Nå er det  «trendy» med etternavn fra husmannsplasser, ifølge avisa Nationen.  – Det status å skille seg ut, også med det som tradisjonelt har vært et lavstatusnavn, sier  Solveig Wikstrøm, som  nylig tok mastergraden i nordisk. I Norge har hele 70 prosent av befolkningen et gards- eller stedsnavn som etternavn, ifølge Nationen. Skjønt vi tviler på Sveltihel eller Steinrøysa som «trendy».

Les mer om bruk av navn

Stedsnavn kan fortelle mye om det som en gang var

Navn som Gjeddevika, Kålhagan og Torvmåsan forteller oss hvor det var godt fiske etter gjedde, hvor kålen ble dyrket og hvor torvmosen ble tatt ut.  Det finnes mange kilder på nettet som kan kaste lys over gamle stednavn.

Les mer

«Lokalhistorien en sikker vinner»

Lokalhistorie er den form for historie som har det bredeste publikum blant nordmenn ... ikke minst i et land med så mange krinkler og kroker blir lokalhistorien en sikker vinner...

Les mer

Historiske OL-biter

Den som eventuelt ikke har fått nok OL-informasjon i den senere tid, kan spe på med mimreinntrykk fra OL i Cortina 1956.  En fin nettutstilling fra Arkivverket venter på å bli sett.

Les mer

Go'biter å finne i Riksarkivene

Mange så tv-serien om Harry og Charles (Maud og Carl), nå kan du se det som virkelig skjedde, f.eks. telegrammet som Stortinget sendte til prins Carl.  Du kan også se at Regjeringen telegraferte gratulasjoner noen minutter for tidlig!

I Riksarkivet og Statsarkivene (det er åtte av dem) finner du både riks- og lokalhistoriske go'biter.

Les mer

6000 sider med lokalhistorie!

Follo Historielag har utgitt Follominner for 46.gang og har dermed gitt interesserte tilgang til om lag 6000 sider med lokalhistorie.

Les mer

_________________________________________________________

Flere nyhetsnotiser i «Budstikka»

_______________________________________________________
 

 

 

Finn fort det 
du leter etter!

Finn det du leter etter - skriv søkeordet, trykk på «Find!»
For eksakt treff sett søkeordet i anførselstegn - f.eks.: "ferske boller"

Search this site powered by FreeFind
Kart over nettstedets sider

 

9------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk.
Østfold Historielag, stiftet 25.04.1926, org. nr. 971 249 730, registrert i Enhetsregisteret 20.02.1995 – Østfold Historielag har intet ansvar for innholdet i eksterne lenker
Webredaktør: Thorbjørn Koch