Startside
Kulturminner
Arkivet
Budstikka
Bli medlem!
Abonnement
Lagets historie
Historielag i Østfold
Årsberetninger
Referater
Kurs og arrangementer
Komitéer
Publikasjoner
Økonomisk støtte
Datatipset
Søk
Les Meldingsbladet
Lenker
Refleksjoner

..Det eneste vi kan sies å eie, er fortiden.
–Evelyn Waugh

Har du forslag til aktiviteter i Østfold Historielag?
Send e-post
 

 

 

«Nettsidene til Østfold Historielag har blitt en stor nyhetsformidler innenfor kulturvern og kulturminnevern.» 
– Svein Norheim, Halden historiske Samlinger, Rød Herregård, 1771 Halden.

«Østfold er så lite at her blir alt lokalhistorie!»
 –Marit Egeberg Krog,  tidligere mangeårig leder av Østfold Historielag

«
Hvis en av historieskrivningens oppgaver er å anskueliggjøre et utsnitt av levd liv, må den prøve å få med seg et så vidt perspektiv som mulig …»
- Joachim Fest, tysk historiker

Historie blir til dag for dag ...
-ukjent

 
 
 

Velkommen til Østfold Historielag! 

«Østfold Historielag vil fremme og vekke interessen for lokalhistorisk virksomhet i fylket, og være lokallagenes eget fylkeslag. Det forutsettes at lokallagene driver sin virksomhet på egne premisser.»
Lagets formålsparagraf vedtatt på årsmøtet  i Enningdalen 10. april 1983

-----------------
Lagets vedtekter i pdf-format for nedlasting

Lagets tillitsvalgte i pdf-format for nedlasting

----------------
Østfold Historielag, som ble stiftet 25. april 1926, har om lag 5000 medlemmer og omfatter  25 lokale historielag  i fylket. Laget utgir tidsskriftene Runar og WiwaR som interesserte kan abonnere på. I tillegg utgis Østfold Historielag meldingsblad som distribueres til medlemmene, fortrinnsvis via e-post eller i trykt versjon.
Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie som utgir tidsskriftet Heimen og sammen med Norsk lokalhistorisk institutt Lokalhistorisk magasin

Du kan bli medlem  gjennom medlemskap i historielaget på hjemstedet ditt eller som direkte medlem .

Post- og besøksadresse: Ertevannveien 4, 1890 Rakkestad
Lagets
kontor er betjent tirsdager fra kl. 0800 til kl. 1530, telefon  462 81 869  i kontortiden
Send E-post
til Østfold Historielags kontor.  
S
end E-post til web-redaktør.

Kontoret er betjent tirsdager fra 0800 til 1530
 
     

Finn fort det du leter etter på dette nettstedet!
Finn fort det du leter etter på nettet

 

 

Se Østfold Historielags facebookside om kulturminner

_______________________________________________________________

Ny kontordag og nytt telefonnummer

Etter avtale med Østfold Historielags kontorsekretær vil lagets kontor, Ertevannveien 4, 1890 Rakkestad, heretter være betjent tirsdager fra kl 0800 til kl 1530. Samtidig tas nytt tlf.nr. i bruk: 462 81 869 som er betjent i kontortiden.
Henvendelser utenom den faste kontortiden kan skje pr. e-post til lagets e-postadresse eller i hastetilfeller til styreleder, tlf 69 88 03 56.

_______________________________________________________________

Østfold Historielags årsmøte 2015

Østfold Historielags styre har besluttet at lagets årsmøte 2015 skal finne sted lørdag 25.april.  Det var for øvrig på denne dato at Østfold Historielag ble stiftet i Sarpsborg for 89 år siden.  Årsmøtet holdes i Grendestua, Historica (gml Ytterskogen skole), på Gautestad i Rakkestad.

I årsmøtet vil Bjørn Erik Thon, fortelle om boka «Den amerikanske presidentens norske datter Olga Wilsons dobbeltliv». Olga Wilson var fra Hærland i Eidsberg og reiste 20 år gammel til USA i 1892. Etter utgivelsen skrev Rose Maria Korol, Smaalenenes Avis,  at boka er«et viktig bidrag i arbeidet med å gjøre lokalhistorien interessant og levende.» Thon,som vokste opp i Askim, har siden 2010 vært direktør i Datatilsynet.

Årsmøtets deltakerer vil også få møte «Barfotjentene»  i en vandring over grensa i ord og toner. Gjennom tradisjonssang og -spill fra Østfold og Sverige, litt teater og litt foredrag setter Tone Holte og Sunniva Berg fokus på innvandringen av svensker til Østfold på slutten av 1800-tallet, og spesielt på de fattige kvinnene som kom til fots over grensa.

Tone Holte gav for noen år siden ut CD-en "Skråkk" sammen med bl.a. Richard Burgess med dyresanger fra Østfold,mens Sunniva Berg har nettopp gitt ut CD-plata "Kvinnfolk" med bandet sitt KuLokkCall med sanger fra Østfold. Begge vil synge sanger fra utgivelsene i tillegg til annet. Det blir både teater-monologer og historiefaglig stoff vi får høre.
 

Se kart

Østfold Historielag deler ut bokpriser

Østfold Historielag vil i år som i fjor dele ut to bokpriser, hver på 5000 kroner, til forfattere av lokalhistoriske og slekthistoriske bøker. Laget oppfordrer forfattere om å delta ved å sende inn boka de ønsker vurdert innen 15. mars. Prisene er ment som påskjønnelse og oppmuntring for forfatterarbeidet og vil bli utdelt på lagets årsmøte 25. april.

Den ene prisen vektlegger lokalhistorie fra Østfold, den andre slektsgransking og andre kildeutgivelser fra fylket. I henhold til statuttene for bokprisene er det et vilkår at bøkene som ønskes tatt i betraktning ble utgitt i det foregående kalenderår - altså 2014.

De innsendte forslag vil bli vurdert av en komite som avgir innstilling til Østfold Historielags styre som oppfordrer forfattere, forlag, lokale historielag i Østfold og tidligere prisvinnere om å delta. 
 

Les statutter for bokprisene

_________________________________________________________

Østfold Historielag digitalt
Østfold Historielag har lenge satset på å bruke digitale medier i kommunikasjonen 
med medlemmer og andre lokalhistorisk interesserte.
Laget er tilgjengelig via

www.ostfoldhistorielag.org (hjemmeside)
www.kulturminner.weebly.com (kulturminneinformasjon
www.kulturminnekart.no/ostfold (kulturminnekart for Østfold)
www.matrikkel1723.weebly.com (matrikkelen av 1723)
www.bokladen.weebly.com (lokalhistorisk litteratur fra Østfold)

I tillegg er laget til stede på Facebook-sidene
www.facebook.com/historielag 
www.facebook.com/kulturminner
Vel møtt på nettet!
_________________________________________________________

Kommunikasjon på nett  er hovedregelen
Digital kommunikasjon er nå hovedregelen når stat og kommune skal kommunisere med innbyggerne. Den nye e-forvaltningsforskriften, som tok til å gjelde 7. februar 2014, legger til rette for dette. Endringene skal gi innbyggjerne en enklere hverdag, bedre tjenester og raskere svar fra det offentlige, blir det fremholdt på nettstedet www.norge.no.

Det er flere gode grunner til at offentlig forvaltning satser på å bruke nettet, gode grunner som også gjelder Østfold Historielag. Laget kan lynraskt, effektivt og uten ruinerende portoutgifter nå medlemmene via e-post. Eller nettsteder som hjemmeside og Facebook. I dag er prisen for å sende et enkelt brev inntil 20 g (f.eks. ett A-4 ark i en C5 konvolutt) som A-post kr 10,50. Inntil 50 g ( f.eks. 7-8 ark i en konvolutt kr 16,-, og som B-post henholdsvis kr 9,50 og kr 14,-

Ønsker Østfold Historielag å sende et enkelt 20 g brev på billigste vis, dvs som B-post, til lagets vel 4000 medlemmer, vil det med andre ord koste 38 000 kroner! (kr 9,50 x 4000). I tillegg kommer utgiftene til papir, konvolutter og skriverhold (blekk- eller laserutskrift). Et slik enkelt brev utsendt f.eks. 4 ganger i løpet av ett år vil koste laget (38 000x4) 152 000 kroner bare portoutgifter!

Ofte blir det fremholdt at ikke alle medlemmer har eller bruker e-post. Det er en utfordring som det enkelte medlem selv må ta affære med, eventuelt søke hjelp - om det vil leve i tiden.

 

Kommentar: 
Landslaget for lokalhistories organisasjonsform

Landslaget for lokalhistorie har sendt ut et høringsnotat om lagets organisasjonsstruktur med uttalefrist 27.mars 2015. Det er et grundig og omfattende notat som har som utgangspunkt at det ekstraordinære landsmøtet i 2013 vedtok å endre vedtektene, dithen at utsendinger [til landsmøtet] skal velges i møte i den regionale enhet.

I notatet blir regional enhet [regionlag] definert som «et lag med paraplyfunksjon, det vil si det har lag som medlemmer. Medlemslag i et regionlag kan være lokale lag og distriktslag, dvs. lag som har personlige medlemmer.»

Østfold Historielag med i alt 25 lokale medlemslag er med andre ord en regional enhet [lag]. I tillegg har laget tilslutning av personer som ønsker et direkte medlemskap, uten å være tilsluttet ett lokallag.

I høringsnotatet stilles spørsmål om det skal etableres regionlag
- som rene fylkeslag?
- som mindre enheter enn fylke?
- og om hvilke oppgaver de regionale lagene skal ha.

Begrepet «regional enhet» synes å ha avstedkommet en del forvirring og skaper dessuten komplikasjoner i forhold til representasjon på landsmøtet. Det kan være egnet til forbauselse at lokalhistorie-bevegelsen og Landslaget strir med organisasjonsformen, all den stund andre landsomfattende organisasjoner og de politiske partier generelt sett har vært velfungerende lenge med følgende enkle og 3-delte struktur:

Lokallag (kommune, område) > fylkeslag > landslag

Lokallagene velger utsendinger til fylkeslagene som igjen velger utsendinger til landslagets landsmøte. Dette er en organisasjonsform landslaget bør etterstrebe, og således bidra til at alle lokale historielag er tilsluttet et fylkeslag.

Det er blitt fremholdt at geografiske avstander vanskeliggjør etablering av fylkeslag. Selvsagt er det avstandsmessig lettere å møtes på fylkesplan i de mindre fylkene enn i de store. Men et fylkesårsmøte finner tross sted en gang i året, og resten av året kan fylkesstyrets medlemmer kommunisere via telefon, e-post, Skype etc. Fylkesstyret kan i tillegg for løpende organisasjonssaker være velfungerende med et ringere antall medlemmer i ett arbeidsutvalg.

_______________________________________________________________

 

Østfold Historielag 90 år 2016

I 2016 runder Østfold Historielag 90 år og Tune Historielag, ett av de fire historielagene i Sarpsborg, som samme år runder 1000 år, har påtatt seg å være lokal arrangør.

Årsmøtet finner sted lørdag 30. april. Sarpsborg vil storslått markere at det er 1000 år siden byen ble grunnlagt av Olav den hellige. Han valgte stedet ved Sarpefossen, etter sigende den største i Europa og som har gitt grunnlaget sagbruk og industri.

_______________________________________________________________

Æresmedlem Nils Ingvald Hetmann død
Æremedlem i Østfold Historielag, Nils Ingvald Hetmann, døde torsdag 15. januar nær 80 år gammel. Han ble bisatt fra Metodistkirken i Fredrikstad mandag 26. januar. 

Hetmann var født 21.10.1935 i Hammerfest, men vokste opp i Fredrikstad. I voksen alder utviklet han stor lokalhistorisk interesse og var et aktet og verdsatt medlem av det lokale historielaget og av Østfold Historielag, der han ble utnevnt til æresmedlem i 2001. Hetmann var også medlem av Stella Nova, en avdeling av Tempelridderordenen i Norge

---

Inspirende seminar i Landslagets for lokalhistories regi

Vel 30 utsendinger fra det ganske land deltok i helga 15-16.11.14 på Landslagets for lokalhistories inspirasjonsseminar som fant sted i Quality Hotel Værnes  i Stjørdal nord for Trondheim. Det var lagets styreleder Aud Mikkelsen Tretvik som ønsket deltakerne velkommen og som uttrykte håp og ønske om et godt og givende seminar, mens nestleder Elin Myhre skjøttet møteleder-oppgaven.

Sesminaret omfattet flere foredrag og presentasjoner av aktiviteter rundt om, engasjerende gruppearbeid og ikke minst sosialt samvær. Mange kontakter ble knyttet til beste for deltakerne og deres felles interesseområde – lokalhistorie. Østfold Historielag møtte med tre utsendinger: Eva Svendstad, Terje Kristiansen og Thorbjørn Koch og var således det fylkeslag med størst oppmøte, tett fulgt av Troms Historielag med to utsendinger. Til stede var også lagets nye generalsekretær Tor Anders Bekken Martinsen.


Les mer

Tillitsmannsmøtene
har lang tradisjon i Østfold Historielag som et uformelt, sosialt forum med anledning til ide- og informasjonsutveksling om virksomheten i Østfold Historielag og i medlemslagene.

Den sosial siden ved tillitsmannsmøtene er det fortsatt grunn til å vektlegge, all den stund de gir tillitsvalgte fra medlemslagene og Østfold Historielag en felles møteplass mellom årsmøtene.

Tillitsmannsmøtet er hjemlet i lagets vedtekter, men er ikke der tillagt noe konkret mandat.  Det fremgår hvem som kan delta og at «det skal holdes minst ett møte i løpet av høsten eller så ofte styret finner det nødvendig.»

Dette innebærer følgelig at selv om lagets styre skal ta initiativ til møtene, er det møtedeltakerne som reelt sett bestemmer møtets innhold – ved fritt ta opp saker til samtale og debatt i plenum.

Østfold Historielags høstvandring til Fredriksten festning


Bildet: Dagens omviser fhv. oberstløytnant Magne Rannestad (stående til ytterst til venstre orienterer. I bakgrunnen ser vi nærmest Halden havn, den nå landfaste Sauøya og Brattøya med svenskelandet i synsranden. (Foto: © Thorbjørn Koch)

Det ble en utbytterik dag for de som møtte fram på Fredriksten festning i Halden søndag 28.9.14, for å delta i Østfold Historielags høstvandring. Dagens omviser, fhv. oberstløytnant Dag Rannestad, tok deltakerne med på en nær tre timer lang historisk og utbytterik ferd. Den startet fra stedet der man antar at Karl XII falt i desember 1718 til festningsområdets bokstavelig talt dybder og høyder.

Det var i 1661 at fetsningsanlegget ble påbegynt, og i løpet av om lag ti år ble murene reist til det som i dag omtales som Citadellet, dvs den indre festningen ferdig. Bortimot 20 år senere stod 2. Byggetrinn ferdig, det bestod av flere forsvarslinjer utenfor Citadellet og de tre fortene Gyldenløve, Stortårnet og Overberget. Mellom byen og Citadellet ble et stort område omkranset av murer og palisandre, et område som ble omtalt som Borgerskansen og som var tilfluktstedet for byens innbyggere.

1814: Fanene tok de, men ikke festningen ...

I museene på Fredriksten, Krigshistorisk Museum er det nylig åpnet en ny utstilling i anledning feiringen av 1814. Fredriksten festning var der man holdt stillingen til forhandlingene i Moss var gjennomført og våpenhvilen underskrevet 14. august, konfirmert av kronprins Karl Johan dagen etter. 16. august ble Fredriksten festning åpnet for de svenske styrkene i henhold til våpenhvileavtalen. De norske styrkene marsjerte ut av festningen i fulle uniformer, bevæpnet og under «vaiende faner og klingende spill».

 

Ganske umiddelbart ble Fredriksten festnings flagg, norske faner og standarter samlet inn sammen med gammelt krigsbytte som norske styrker hadde erobret i kamper mot svenskene.  Alt ble sendt til Stockholm og ble hengt opp i Ridderholmskyrkan i Gamla Stan.
 

At dette ble følt som et overgrep kan et sitat fra Ohme beskrive:

«Jeg har kun en Ting som ærgrer mig som Officer at betroe Dig, nemlig, at jeg ei kunde modsætte mig de Svenske Officerers Overgreb i Fæstningens Arsenaler, idet de undeer Overleverelsen  af Vaaben og Amunition uagtet Protest nedrev og tog med sig som Krigsbytte gamle Seierstrofæer saasom Faner, Standarter og Kanoner erobrede fra Svenskerne i fordums Fægtninger, dog var Fredriksteen ikke overgiven paa de Vilkaar, og jeg glemmer ikke Forurettelsen selv i Døden».

 

Halden historiske Samlinger sammen med Fredriksten kommandantskap og Fredriksten Festnings Venner forhandlet med Armémuseum i Stockholm og har fått langtidsdeponert fem norske faner som ble tatt med høsten 1814. Sammen med festningsflagget som kom tilbake allerede i 1962, er fanene hovedattraksjonen i utstillingen. I tillegg settes utstillingen inn i en ramme med tekst og bilder for å fortelle hva som skjedde med Fredrikshald og Fredriksten denne dramatiske høsten 1814.
Bildet: Såkalt kvarterfendel, røvet fra Fredriksten festning i 1814. Foto: R.Ewart, Østfold billedarkiv.

_______________________________________________________________

«Lokalhistorien en sikker vinner»

Lokalhistorie er den form for historie som har det bredeste publikum blant nordmenn ... ikke minst i et land med så mange krinkler og kroker blir lokalhistorien en sikker vinner...

Les mer

 

_______________________________________________________________

Skriv for Runar og WiaR!

Redaksjonene i Østfold Historielags tidsskrifter Runar og WiwaR ønsker seg flere redaksjonelle bidrag. Det kan være artikler, reportasjer, notiser og fotografier, ja, nær sagt all alt som er verdt i trykke, foruten tips og ideer til redaksjonene.

Runar er lagets slekthistoriske tidsskrift,rimeligvis med fokus på slekter og slekters gang i Østold, mens WiwaR med stor spennvidde legger vekt på å presentere lokalhistoriske go’biter fra Østfold. Begge utkommer normalt med to utgaver i året og distribueres i løssalg og i abonnement.

Johannes Sivesind tegnet Østfold Historielags logo

Østfold Historielags logo ble i sin tid tegnet av Johannes Sivesind som i mange år var fylkeskonservator i Østfold og bestyrer ved Borgarsyssel museum. Sivesind som døde i 2001 var en mege aktiv støttespiller for Østfold Historielag, og i kraft av sine brede kunnskaper og interesser var det nær sagt naturlig at nettopp Sivesund tegnet lagets logo.

Lagets kontorsekretær har kontaktet en lang rekke medlemmer og tidligere tillitsvalgte, for å finne ut hvem som tegnet logoen, og fant etterhvert fram til opphavsmannen - Johannes Sivesind.

 _______________________________________________________________

Mer om Østfold Historielags kulturminneregistrering

Østfold Historielags kulturminneregistering dekkes bredt på lagets hjemmesider. I tillegg har vi opprettet et eksternt nettsted som i sin helhet er viet kulturminner.
Les mer

____________________________________________________________

Riksforsamlingen på Eidsvoll,
 utsendinger, etterkommere og
Grunnloven

Les mer

_______________________________________________________________

Innsamling av livshistorier – inspirasjonsseminar

Prosjektet «Mange stemmer fra levde liv – innsamling av livshistorier fra hele Norge» har vært i sving en tid, men vil fortsette til langt ut i 2014. Mange har levert inn skrevne minner, men for å få flere med arrangeres  inspirasjonsseminar i Nasjonalbiblioteket i Oslo 7. november 2013. Bli med og skriv din livshistorie – den er unik!
Les mer

._________________________________________________________________.

Bli med på registreringsdugnad!

Kilderegistreringskomiteen i Østfold historielag inviterer til registreringsdugnad av folketellingene (FT) for Østfold i året 1891. Kilderegistreringskomiteen har tatt kontakt med Riksarkivet, som ser veldig positivt på prosjektet, og de vil være behjelpelige med å legge forholdene til rette for arbeidet. Det har oppstått noen datatekniske problemer underveis, men problemer er som kjent til for å løses.
Les mer

._________________________________________________________________.

 

Riksantikvarens Kulturminnesøk hedres med IT-pris

Riksantikvarens nettløsning Kulturminnesøk er belønnet med en internasjonal IT-pris.
Nettsiden Kulturminnesøk er laget slik at brukerne kan søke etter alle former for kulturminner via et digitalt norgeskart. Løsningen oppfordrer brukerne til å dele egne tekster og dele og kommentere innhold via sosiale medier.
I alt 5640 kulturminner fra Østfold er stedfestet i Kulturminnesøk som er den første samlede oversikten over kulturminner i Norge.

Museal godbit

Et museum rommer så mangt  f.eks. et av verdens kompliserte ur - laget i moderne tid. Uret er å finne i Borgarsyssel museum i Sarpsborg, og mesteren som slett ikke var urmaker hadde sitt virke i Moss, nærmere bestemt ved Jeløy radio på Jeløya.

Les mer

Bli med på en reise i tiden!

Vil du være med på en reise i tiden? Langt tilbake – til jernalderen, eller har du lyst til å se hvordan folk hadde det i steinalderen eller vikingtida? I så fall kan du være med mens du sitter ved PC-en og oppleve hvordan forskerne mener at våre forgjengere hadde det.
Les mer

 

Fint å ha etternavn fra husmannsplasser

Nå er det  «trendy» med etternavn fra husmannsplasser, ifølge avisa Nationen.  – Det status å skille seg ut, også med det som tradisjonelt har vært et lavstatusnavn, sier  Solveig Wikstrøm, som  nylig tok mastergraden i nordisk. I Norge har hele 70 prosent av befolkningen et gards- eller stedsnavn som etternavn, ifølge Nationen. Skjønt vi tviler på Sveltihel eller Steinrøysa som «trendy».

Les mer om bruk av navn

Stedsnavn kan fortelle mye om det som en gang var

Navn som Gjeddevika, Kålhagan og Torvmåsan forteller oss hvor det var godt fiske etter gjedde, hvor kålen ble dyrket og hvor torvmosen ble tatt ut.  Det finnes mange kilder på nettet som kan kaste lys over gamle stednavn.

Les mer

Historiske OL-biter

Den som eventuelt ikke har fått nok OL-informasjon i den senere tid, kan spe på med mimreinntrykk fra OL i Cortina 1956.  En fin nettutstilling fra Arkivverket venter på å bli sett.

Les mer

Go'biter å finne i Riksarkivene

Mange så tv-serien om Harry og Charles (Maud og Carl), nå kan du se det som virkelig skjedde, f.eks. telegrammet som Stortinget sendte til prins Carl.  Du kan også se at Regjeringen telegraferte gratulasjoner noen minutter for tidlig!

I Riksarkivet og Statsarkivene (det er åtte av dem) finner du både riks- og lokalhistoriske go'biter.

Les mer

6000 sider med lokalhistorie!

Follo Historielag har utgitt Follominner for 46.gang og har dermed gitt interesserte tilgang til om lag 6000 sider med lokalhistorie.

Les mer

Slektsforskere over grensen

Värmlands Släktforskarförening og Gränsbygdens Släktforskare, Ed, kan kanskje hjelpe deg som  leter etter svenske forfedre.
Førstnevnte finner du på www.varmlandsrotter.se og sistnevnte på www.gslf.se

Kulturminnene må vernes!

- Østfold er et lite fylke med få gjenværende områder egnet for vindkraftutbygging. Aktuelle områder har kulturminner som må vernes i størst mulig grad, heter det  i Østfold Historielags avgitte høringsutttalelse om regional plan for vindkraft i Østfold.
Les mer

Hjemmesidene leses – også i Brazil

Østfold Historielags hjemmesider leses kloden rundt, det er både sant og visst! 
Forleden mottok  nemlig redaksjonen e-post fra Tomas Kristian som befinner seg i Brazil, nærmere bestemt i byen Guapari.  Byen ligger nordøst for den mer mer kjente Rio de Janeiro.

Tomas Kristian ønsket å tegne abonnement på Runar og WiwaR, og det ordner nok kontoret.

Andre østfoldinger der ute i verden  den vide: la oss høre fra dere!

Sarpsborg 1000 år i 2016

Sarpsborg kan feire 1000 års jubileum i 2016, og forberedelsen er i full gang.

Den offisielle jubileumsdagen er lagt til 29.juli, og den dagen blir det stor folkefest i Hafslund-parken. Den  ligger midt i den historiske delen av det som har utviklet seg til dagens Sarpsborg.
Les mer om Sarpsborgs historie

Millionbevilgning til Halden-kanalen fra Riksantikvaren

Halden-kanalen er gitt et tilskudd på vel 2.8 millioner kroner av Riksantikvaren. Tildelingen er en del av Riksantikvarens i tilskudd til teknisk-industrielle-kulturminner.

–Vi ønsker å ivareta et utvalg industrielle anlegg for kommende generasjoner og gjennom dette gi publikum muligheten til å oppleve vår stolte industriarv, sier riksantikvar Jørn Holme.
Les mer

Folkemusikk i Østfold


Bilde: Østfold fylkes billedarkiv

Østfold musikkråd slår et slag for fylkets folkemusikk og tradisjonsmusikk og har i den forbindelse opprettet en interessant og innholdsrik hjemmeside. Der kan du både lese om og høre folkemusikk.
Les mer

Smaalensgåsa en kulturskatt

Smaalensgåsa eller Østfoldgåsa er en kulturskatt, skriver Ragnar Dahl i siste utgave av «Åbygge», som Borge og Torsnes Historielag utgir.
Gåsa var på nippet til å dø ut på 1960-tallet, mens ble berget for fremtiden.
Dahl er en av de få som sørget for at Smaalensgåsa er liv laga gjennom eget oppdrett.

Smaalensbanen - blodslit for flere tusen anleggsarbeidere

Hobøl Historielag har på lagets hjemmesider publisert tekst og bilder om da Smaalensbanen [Østfoldbanen] ble til.

Les mer

Jeg fant, jeg fant - Kringla!

Bildet: Ragnar Karlsson f 1903 från Allemarken körde kant- och gatsten från Allemarken för sin
far Karl Nilsson. Stenen kördes till Berby där den lastades på pråm, båten låg på djupare vatten i Krokstrand. Varje dag kostade en krona i vägskatt i Norge. Längst fram på flaket Hans i Allemarken och Hans i Blåarna. F ö är det elever från husmoderskolan i Berby som åkte till gränsen för att plocka bär. (Bilde og tekst: www.kringla.nu)

Nettstedet Kringla byr på mangt og mye innen emnet kulturminner, kanskje spesielt for grenseboere. Det er en søketjeneste som drives av det svenske Riksantikvarieämbetet og som i hovedsak baserer seg på K-samsök. Vi leser at sistnevnte inneholder«bilder, arkeologiska, etnologiska och kyrkliga föremål, fornlämningar, byggnader, och ekofakter (naturalier). Dessutom finns information om historiska platser, till exempel Birkas (Björkö) undersökta, vikingatida gravar m m.»
Les mer

Primstaven - evig kalender

Kjenner du til primstaven - denne trepinnen med masse rare tegn? Det var den evigvarende kalenderen som var i bruk i flere hundre år i Norge.

Les mer og enda mer

 

 
 
Lokallag med hjemmesider:

Askim Historielag

Berg, Asak og Rokke Historielag

Borge  og Torsnes Historielag

Eidsberg Historielag

Idd og Enningdalen Historielag

Marker Historielag

Hobøl Historielag

Moss Historielag

Onsøy Historielag

Rakkestad Historielag

Rygge Historielag

Råde historielag

Skjeberg Historielag

Trøgstad Historielag

Tune Historielag

Varteig Historielag

Hva skjer i ditt lag?
S
end oss info

_________


Følg oss på


 

 

Prisjustering
i årsabonnement

Styret i Østfold Historielag har besluttet å foreta en mindre justering av års-abonnementet for lagets to tidsskrifter Runar og WiwaR til kr 140,- eller kr 280,- for begge fra 1. mars 2015,
fortsatt fritt tilsendt. Løssalgprisen for tidsskriftene forblir uforandret kr 70,-

Ny utgave av WiwaR

Siste utgave av Østfold Historielags lokalhistoriske tidsskrift WiwaR  byr som alltid på interessant lesestoff. Denne gang er det blitt plass til illustrerte artikler om

  • Livets beste dager for krigsfanger i Østfold

  • Obersten på Solberg

  • J.N.Wilse var med i verdens første klima-panel

  • "Mærkverdige Naturfenomæner"

  • Hengebruer i Østfold

  • Julstjerna fra Fredrikshald

Artikkelforfattere i denne utgaven er Dagfinn Trømborg, Hans Seland, Per Kristian Skulberg, Jan Isaksen og Lillian Nyborg.

Tegn abonnement!

_________

Ny utgave av Åbygge

Borge og Torsnes Historielags årbok Åbygge foreligger i 2014-utgaven – fyldigere og mer allsidig enn noen gang tidligere.
Les mer

Kiosker i Råde

Råde Historielags årbok for 2014 Røtter er utkommet, og byr på interessante og muntre historier knyttet til bygdas forskjellige pølse- og iskiosker, en gang samlingssted for barn og ungdom.

 Årboka utkom første gang i 2003, og bør i år ligge under hvert juletre, sier lagets leder, John Grimstad til Fredriksstad Blad.
Les mer

 

Meldingsbladet

Uforutsette omstendigheter har forhindret utgivelsen av Østfold Historielags meldingsblad i 2014. Innholdsmessig sett er alt likevel publisert -  på lagets hjemmeside og Facebookside. 

Interessert i lokalhistorisk litteratur?

Er du interessert i lokal-historisk litteratur fra Østfold?
Les mer

_________


Redaktørens refleksjoner
___

Klikk for å gå til Arkivet

---

Matrikkelen av 1723 er på nett

Matrikkelutkastet av 1723 er nå tilgjengelig, i form av tekst- og regnearkfiler som du kan laste ned.
Det omfatter i alt 24 geo-grafiske områder i Østfold. Matrikkelen omtales som utkast eller forarbeid, ble trukket tilbake og kom aldri i bruk. Like fullt gir det et viktig bidrag til norgeshistorien og gårds- og slektshistorien.

Les mer

 

Innvandring  fra Sverige 1820-1920

På 1800-tallet og fram tll begynnelsen av 1900-tallet valgte mange svenske innbyggere å søke arbeid i Norge, spesielt til Østfold var tilstrømningen stor.
Mange forlot «fosterlandet» for godt etter å ha funnet bedre levevilkår i Norge. Østfold Historielag registrerte i sin tid denne innvandringen som lenge har vært tilgjengelig via nettet, i Digitalpensjonatet, Digitalarkivet.

I tillegg ble hvert av medlemslagene i Østfold Historielag i 2006 overlevert ett CD-eksemplar av den gjennomførte registreringen

Lett dryss av publikasjoner fra lokallagene

Flere av Østfold Historielags lokallag utgir i disse dager flere publikasjoner.

1913–2013:
100 år med stemmerett

I 2013 var det 100 år siden alle norske kvinner (over 25 år) fikk allmenn stemmerett, dvs. rett til å stemme ved stortingsvalg.
Det skjedde etter at rett til å stemme ved kommunale valg ble gitt i 1910. Allmenn stemmerett for kvinner ble i de fleste vestlige land innført i løpet av de to første tiår av 1900-tallet; i New Zealand 1893, i Australia 1902 og i Finland 1906,

Brev til Østfold Historielags direktemedlemmer
Les


Fylkets middelalderkirker
 i tekst og foto

Østfolds vakre middelalder-kirker er tittelen på en bok Tore E. Thorkildsen, Hvaler, har forfattet og utgitt. Thorkildsen som også står for fotografiene av  kirkene (16 i alt) betegner  boka som «en reise og guidebok. 


Om hannøvler og sørpemærrær

Ruth Vatvedt Fjeld foredro om dialekter og dialektforskjeller i Varteig Historielag nylig.
Ruth Vatvedt Fjeld, for øvrig selv aremarking, er professor i leksikografi og målføregransking ved Universitet i Oslo. Som språkekspert ble hun hanket inn til å kåsere om dialekter og dialektforskjeller, med vesentlig fokus på ord og uttrykk fra Varteig.
 
–Tror du at døm prekæ likt både i Skjettve, Varte og Sjebber, så avslørte i alle fall møtet at det også har vært forskjeller. I de flere hundre ord og uttrykk som historielaget så langt har samlet inn, hadde Vatvedt Fjeld funnet en serie ord som hun aldri hadde hørt om før – og som du ikke finner i noen form for ordbøker.
Les mer

----

Runar med dobbeltnummer

Østfold Historielags slekthistoriske tidsskrift Runar er utkommet med et solid dobbeltnummer. På lederplass skriver redaksjons-komiteens leder Marit Egeberg Krog at det ble et dobbeltnummer fordi redaksjonen hadde mottatt flere gode og innholdsrike artikler redaksjonen nødig ville dele over to utgaver.

Praktbok om Østfolds helleristninger


Les mer

Veiledning fra Riksantikvaren

Veiledning i dokumentasjon, skjøtsel,  tilrettelegging og overvåking  av norsk bergkunst.
Les merBli kjent med lokale kulturminner!

Arild Austad, Moss Historielag, har utarbeidet et skole-opplegg, der temaet er «Bli kjent med lokale kulturminner». Opplegget er beregnet for 5.-7.trinn og kan lastes ned komplett som  pdf-fil.

En annen inspirasjonskilde for skolearbeid om kulturminner
 

Begbymannen: stor sak

Arkeologene har lenge fundert på betydningen av helleristningene som det finnes så mange av i fylket vårt.

En av ristningene, kjent som Begbymannen, er utstyrt med en stooor penis. Nå forteller arkeo-logen David Vogt at den var ment for å skremme, og han viser til historiske kilder som beskriver dette.

Les mer og les mer

 

Vikingliv på Jeløya i Moss

Blant dem som er interessert i historie er noen  særlig er opptatt av vikingtiden, f.eks.  Starfa-viking-gruppe som holder til på Røed gaard på Jeløya i Moss. Her kan du se en video Aage Olsen har laget om gruppens aktivitet.

Slektforskerhjelp i Eidsberg

Eidsberg Historielags slektsgruppe er rede til å hjelpe alle som vil starte med slektsforsking. Gruppa møtes første torsdag i hver måned (ikke juli) på Folkenborgmuseum.

Les mer

Referat fra
Slektsgranskning i grenseland

Les mer
Les mer

14. april - hva var det
 med den dagen
?

14. april – ja, hva var det med den dagen? Jo, det er det sommerdag, en av de største merkedagene fra gammelt av. Sommerdagen ble sommerhalvåret for alvor innledet. Sommerdagen var en førkristen fest som markerte slutten på vinteren. Sommerdagen var også første merkedag på sommersida av primstaven. Opprinnelig ble den regnet som helligdag, og mange skikker var forbundet med dagen i eldre tid.

Kulturminner gir muligheter
«Kulturminner er langt mer enn det som omfattes av klare verne-bestemmelser. Mange eldre bygninger og anlegg fra nær fortid er resultater av solid håndverks-kunnskap og et godt grep om lokalt formspråk. Her ligger det mange muligheter i forhold til å utvikle steders egenart og slik gi steder individualitet og karakter»

- Innlegg i Nationen
av Arne Holm og Grete Swensen

---

Aage Olsen – ivrig
metallsøker med
 mange fine funn

Aage Olsen, aktivt medlem av både lokallaget og fylkeslaget, har vært både her og der med sin metallsøker og funnet mangt og mye "under torva". I tillegg til egen hjemmeside har han også en blogg der du kan se hva han har funnet. Der kan du også lese hvilke tanker han gjør seg om dette å ta vare på det som fortsatt finnes av kulturskatter i det øvre jordlaget på de fleste jorder.

Med et halvt dusin pensjonister pluss en fast ansatt går det unna i «Underhuset» i Rakkestad.
Les mer

De kjempet i den
amerikanske borgerkrigen

De reiste fra fattigdom eller søkte lykken i Amerika, men møtte kuler og krutt og endte i en kald grav ...
Les merOm husmannsplasser 
og mer til

Det er frodige tider innen den lokalhistoriske litteraturen, og det siste tilskudd er «Husmannsplasser i Spydeberg herred» forfattet og utgitt på eget forlag av Kjell D. Karlsen,  kjent av mange innen Østfold Historielag som redaktør av lagets meldingsblad.
Les mer


Se det som var!

I lokalhistorisk sammenheng utgjør prospektkortene en særs viktig og interessant del. Flere av våre medlemmer er ivrige samlere med egne nettsteder. Vi setter deg på sporet.
 


***
website counter ***

 

   
       
   

Finn fort det 
du leter etter!

Finn det du leter etter - skriv søkeordet, trykk på «Find!»
For eksakt treff sett søkeordet i anførselstegn - f.eks.: "ferske boller"

Search this site powered by FreeFind
Kart over nettstedets sider

 

 

 
   
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
         

 

Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk.
Østfold Historielag, stiftet 25.04.1926, org. nr. 971 249 730, registrert i Enhetsregisteret 20.02.1995 – Østfold Historielag har intet ansvar for innholdet i eksterne lenker
Webredaktør: Thorbjørn Koch